Τι χρειάζεται ένα ιατρείο για να πετύχει σήμερα;

Πολλά ιατρεία κλινικές και ιατροί ξεκινούν την καριέρα τους με ενα super duper luxury και state of the art κατασκευή ιατρείου, ανακαίνιση, αγορά αφιερώνοντας χρόνο και πολυτιμο χρήμα στη δημιουργία της κτιριακής κυρίως υποδομής. Ξόδεψαν πολύ μεγάλο μέρος του προυπολογισμού τους για αυτή την κατασκευή του ιατρείου τους και στο τέλος δεν έχει μείνει κάπoιο πόσο για την προώθηση των ιατρικών υπηρεσιών, τη δημιουργία πελατολογίου και το χτίσιμο της ιατρικής φήμης. Το έχουμε αναφέρει σε πολλούς συνεργάτες/φίλους ιατρούς πολλές φορές και θα το ξαναπουμε και άλλη μια.

Ένα ιατρείο Θέλει Χρόνο, Χρήμα, Συνεργάτες με Γνώση, Φαντασία και Αυταπάρνηση με Καθημερινή εργασία για να στεριώσει.

+ ΧΡΟΝΟ
+ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
+ ΧΡΗΜΑ
+ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
+ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

banner circle Newmarket

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ HEALTH CARE MARKETING για Ιατρεία και Κλινικές

Χρονικού ορίζοντα 2 χρόνων

Η WebtoMed σε συνεργασία με την βραβευμένη εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων Internetatmajor και  ενα δίκτυο Μ.Μ.Ε μπορεί να κάνει το ιατρείο η την κλινική σας σημείο αναφοράς και διαύλου για να ‘χτίσετε’ πελατολογιο,

+ με επαγγελματικές GDPR
+ ηθικές τακτικές
+ σε ορίζοντα 2 χρόνων,
+ να δημιουργήσει ιατρική φήμη και
+ να δώσει ενα ολοκληρωμένο τακτικό σχέδιο

που να διαφοροποιήσει το ιατρείο σας απο τα άλλα της περιοχής!