“Η συνεργασία μας είναι άριστη και υποδειγματική και συνέβαλε σημαντικά στην προσοδοφόρα πορεία και ανάπτυξη της εταιρίας.”

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΚΑΣΝευροχειρουργός - Ειδικός CyberKnife